Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

slidenew2

27/11/2023 9:17:19 SA

THEO THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỐ VT20231102-01 CUNG CẤP THẠCH CAO THIÊN NHIÊN DÙNG CHO SẢN XUẤT XI MĂNG

slidenew2

22/11/2023 3:12:40 CH

Gói mua sắm: Cung cấp bộ tấm lót và phụ kiện cho máy nghiền xi măng HT3

slidenew2

15/11/2023 10:07:23 SA

Cung cấp dầu mỡ bôi trơn cho sản xuất