Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Cập nhật: 16/09/2022 9:17:44 CH


Gói mua sắm: Dịch vụ cung cấp, lắp đặt hệ thống đóng bao Jumbo cho dây chuyền xi măng HT3

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp Âu Lạc với tổng giá trị là 3.636.660.000 VNĐ, chưa bao gồm thuế GTGT.

- Phạm vi cung cấp: Theo các quy định trong Thư mời chào hàng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và các cam kết nêu trong Thư chào hàng của Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghiệp Âu Lạc.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25