Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Cập nhật: 20/09/2022 7:31:40 SA


THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CUNG CẤP XỈ HẠT LÒ CAO LÀM PHỤ GIA XI MĂNG SỐ: VT20220921-01

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm xỉ hạt lò cao làm phụ gia xi măng” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 10 giờ 00 phút ngày 28/9/2022

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 10 giờ 00 phút ngày 28/9/2022.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 10 giờ 10 phút ngày 28/9/2022.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25