Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG (Gói mua sắm số: VT20221007-01)

Cập nhật: 08/11/2022 11:20:31 SA


Dịch vụ “Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty năm 2022 và khám chuyên khoa sản cho nữ CBCNV Công ty năm 2022”

- Theo Thông báo mời chào hàng số: VT20221007-01 v/v mời chào hàng cạnh tranh gói mua sắm dịch vụKhám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Công ty năm 2022 và khám chuyên khoa sản cho nữ CBCNV Công ty năm 2022

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Bệnh viện Đa khoa quốc tế Bắc Hà - Chi nhánh Công ty TNHH Minh Hưng, với tổng giá trị là: 1.505.100.000 VNĐ, không bao gồm thuế GTGT.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ: Tại trạm xá Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch, XNBB Vĩnh Tuy (tại Hà Nội) và Nhà máy VLCLKTVN (tại Từ Sơn Bắc Ninh)

- Thời gian thực hiện dịch vụ: Theo yêu cầu thực tế của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25