Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp"Dịch vụ vận chuyển xi măng bao từ Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đến các xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên"

Cập nhật: 09/11/2022 8:10:46 SA


Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong Thư mời chào hàng (Số: KH 20220927 - 02), sau khi xem xét đánh giá Thư mời chào hàng của các cung cấp, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH MTV thương mại và vận tải Đức Mạnh với tổng giá trị là 1.328.400.000 VNĐ, chưa bao gồm thuế GTGT

- Nội dung thực hiện: vận chuyển xi măng bao từ Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch đến các xã thuộc huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2022 hoặc hết khối lượng


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25