Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG Số: 20221122

Cập nhật: 24/11/2022 1:39:27 CH


THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu “vận chuyển xi măng bao sling quang treo (đóng bành) hoặc dây từ cảng Hoàng Thạch vào Quy Nhơn” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng KHCL - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.382.1080, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 14 giờ 00 phút ngày 25/11/2022.

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 14 giờ 00 phút ngày 25/11/2022.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 14 giờ 10 phút ngày 25/11/2022.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25