Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 16/01/2023 9:37:08 SA


Cung cấp phụ gia công nghệ dùng cho sản xuất xi măng PCB40 đa dụng

Theo số thông báo mời chào hàng số VT20221221-01 ngày 21/12/2022

- Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp phụ gia công nghệ dùng cho sản xuất xi măng PCB40 đa dụng: Công ty Cổ phần công nghiệp Hoa Nam với tổng giá trị chưa bao gồm thuế GTGT 7.068.000.000 đồng.

- Địa điểm giao hàng: Giao trên phương tiện Bên bán tại kho Bên mua (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

- Thời gian tiến độ giao hàng: 09 tháng kể từ khi ký kết hợp đồng. Khối lượng hàng giao hàng tháng tùy theo nhu cầu sản xuất thực tế của Bên mua.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25