Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 16/01/2023 9:43:34 SA


(Gói mua sắm số: VT20221220-01)

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Cung cấp than chế biến thương mại tương đương 4a.1” như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty CP Dịch vụ thương mại và Đầu tư xây dựng Thắng Lợi là: 88.550.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tám tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng), đã bao gồm thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại cảng nhập của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

- Thời gian giao hàng: 90 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo./.

 


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25