Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỐ VT20230118-01

Cập nhật: 18/01/2023 2:34:38 CH


CUNG CẤP PHỤ GIA CÔNG NGHỆ DÙNG CHO SẢN XUẤT XI MĂNG RỜI

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm phụ gia công nghệ dùng cho sản xuất xi măng rời” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 10 giờ 00 phút ngày 09/02/2023

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 10 giờ 00 phút ngày 09/02/2023.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 10 giờ 10 phút ngày 09/02/2023.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25