Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng; Thống kê, kiểm kê trữ lượng các mỏ đá vôi, đá sét Công ty TNHH MTV Xi măng VICEM Hoàng Thạch theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng KHCL - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.382.1080, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 14 giờ 00 phút ngày 08/02/2023

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 14 giờ 00 phút ngày 08/02/2023.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 14 giờ 10 phút ngày 08/02/2023.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25