Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 03/02/2023 3:27:39 CH


Gói mua sắm số: VT20230111-01

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Cung cấp vỏ bao may PK đựng xi măng cho sản xuất năm 2023” như sau:

- Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty CP Bao bì Hoàng Thạch, với tổng giá trị là: 4.841.155.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm bốn mươi mốt triệu, một trăm năm mươi lăm nghìn đồng) đã bao gồm thuế GTGT 10%.

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao trên phương tiện của bên bán tại kho của Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch (phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và tại các Công ty sản xuất xi măng khác thuộc các tỉnh miền Bắc của Việt Nam.

- Thời gian giao hàng: Kể từ khi hai bên ký hợp đồng đến hết ngày 31/12/2023.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo./.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25