Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 16/03/2023 7:08:31 SA


Gói mua sắm: Cung cấp thép tấm chịu mòn và thép tấm inox

- Theo Thông báo mời chào hàng số: VT2020224-01 đối với gói mua sắm: Cung cấp thép tấm chịu mòn và thép tấm inox.

- Tên đơn vị được lựa chọn:  Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh, với tổng giá trị là: 943.888.704 VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT).

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dư­ơng).

- Thời gian giao hàng: trong vòng 01 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25