Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo kết quả chào hàng (Dầu DO 0,05S-II)

Cập nhật: 16/05/2023 8:18:10 SA


Gói mua sắm số: KT01042023-01

-Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Xăng dầu Hoàng Thiên Phú với tổng giá trị là: 10.623.195.000 VNĐ (đã bao gồm thuế BVMT, thuế GTGT).
-Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho Nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Nam - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
-Thời gian giao hàng: Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Khối lượng hàng giao hàng tháng tùy theo nhu cầu sản xuất của Bên mua.
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25