Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHÀO HÀNG (Gói mua sắm số: VT20230428-01)

Cập nhật: 17/05/2023 3:33:23 CH


Cung cấp các mặt hàng sữa bồi dưỡng độc hại cho CBCNV Công ty đợt I năm 2023

- Theo Thông báo mời chào hàng số: VT20230428-01 v/v mời chào hàng cạnh tranh gói mua sắm “Cung cấp các mặt hàng sữa bồi dưỡng độc hại cho CBCNV Công ty đợt I năm 2023

Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại 689 với tổng giá trị là: 1.183.724.384 VNĐ, chưa bao gồm thuế GTGT.

- Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

- Thời gian giao hàng: Theo yêu cầu thực tế sử dụng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25