Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Kết quả lựa chọn nhà cung cấp "Dịch vụ nạo vét cảng xuất, cảng nhập"

Cập nhật: 31/08/2023 4:03:21 CH


Căn cứ thư mời chào hàng số 2332/XMHT-KHCL ngày 07/8/2023 của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch về việc thuê dịch vụ nạo vét cảng xuất, cảng nhập. Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch xin thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp như sau:

1. Nhà cung cấp được lựa chọn:

- Tên nhà cung cấp: Công ty cổ phần Vicem Vận tải Hoàng Thạch.

- Địa chỉ: Minh Tân - Kinh Môn - Hải Dương

- Giá trị: 750.000.000 đồng (chưa bao thuế GTGT)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn:

- Công ty TNHH đầu tư xây dựng và vận tải Phúc An.

- Công ty Cổ phần Tiến Phong.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25