Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG (Số: VT20230831-02)

Cập nhật: 31/08/2023 4:07:52 CH


Cung cấp bộ tấm lót và phụ kiện cho máy nghiền xi măng HT3

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu cho gói mua sắm “cung cấp bộ tấm lót và phụ kiện cho máy nghiền xi măng HT3” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 15 giờ 00 phút ngày 22/9/2023.  

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 15 giờ 00 phút ngày 22/9/2023.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25