Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp "dịch vụ Thuê khai thác, bốc xúc, vận chuyển đất giàu silic tại khu Nam và khu Tây Nam mỏ đá vôi phần sâu phía Bắc Núi Han"

Cập nhật: 05/09/2023 9:58:15 SA


Căn cứ các tiêu chuẩn đánh giá quy định trong Thư mời chào hàng, sau khi xem xét đánh giá Thư mời chào hàng của các cung cấp, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo kết quả như sau:

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH Đức Dương với tổng giá trị là 718.000.000VNĐ, chưa bao gồm thuế GTGT.

- Phạm vi cung cấp: Theo các quy định trong Thư mời chào hàng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và các cam kết nêu trong Thư chào hàng của Công ty TNHH Đức Dương.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của thư mời chào hàng của Vicem Hoàng Thạch và Thư chào hàng của Nhà cung cấp.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25