Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG NHỰA TẠO SỢI (Số: VT20230906-01)

Cập nhật: 06/09/2023 9:46:15 SA


Mời cung cấp nhựa tạo sợi PP

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua sắm nhựa tạo sợi PP” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 14 giờ 00 phút ngày 11/09/2023

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 14 giờ 00 phút ngày 11/09/2023.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 14 giờ 15 phút ngày 11/09/2023.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25