Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỐ VT20230925-02

Cập nhật: 25/09/2023 4:01:18 CH


Cung cấp bê tông thương phẩm M300 R7

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua bê tông thương phẩm M300 R7 theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp, tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư – Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098 

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 14 giờ 00 phút ngày 02/10/2023

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 14 giờ 00 phút, ngày 02/10/2023.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 14 giờ 10 phút, ngày 02/10/2023.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25