Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NHỰA TẠO SỢI PP

Cập nhật: 26/09/2023 7:16:30 SA


Hủy kết quả gói mua nhựa tạo sợi số VT20230906-01

THÔNG BÁO HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Hủy kết quả gói mua nhựa tạo sợi PP phục vụ sản xuất số VT20230906-01 ngày 06/9/2023.

Lý do: tất cả các Thư chào hàng không đáp ứng tính hợp lệ của gói mua sắm nhựa tạo sợi PP phục vụ sản xuất.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25