Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP NHỰA TRÁNG PP

Cập nhật: 27/09/2023 11:33:00 SA


Cung cấp nhựa tráng PP số VT20230906-02 ngày 06/09/2023

- Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp nhựa tráng PP phục vụ sản xuất: Công ty TNHH XNK Dương Hồng với tổng giá trị đã bao gồm thuế GTGT 6.160.000.000 đồng.

- Địa điểm giao hàng: kho của XNBB Vĩnh Tuy tại Hà Nội.

- Thời gian tiến độ giao hàng: theo Thư mời chào hàng của bên mua và Thư chào chào hàng của bên bán.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25