Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

Cập nhật: 06/11/2023 8:45:00 SA


THEO THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỐ VT20230925-02 CUNG CẤP BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM M300R7

- Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp bê tông thương phẩm M300R7: Công ty Cổ phần bê tông Thành Hưng với tổng giá trị chưa bao gồm thuế GTGT 1.128.000.000 VNĐ.

- Địa điểm giao hàng: Tại chân công trình Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương).

- Thời gian tiến độ giao hàng: Theo yêu cầu của Bên mua.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25