Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty cổ phần xi măng Đức Sơn với tổng giá trị là 24.870.000.000 VNĐ, chưa bao gồm thuế GTGT.

- Phạm vi cung cấp: Theo các quy định trong Thư mời chào hàng của Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và các cam kết nêu trong Thư chào hàng của Công ty cổ phần xi măng Đức Sơn.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 31/03/2024 hoặc thực hiện xong khối lượng vận chuyển, đóng gói, xuất hàng 60.000 tấn xi măng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25