Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG (Số: VT2023 1115-03)

Cập nhật: 15/11/2023 9:43:21 SA


Dịch vụ “Khám sức khỏe định kỳ chất lượng cao cho CBCNV; khám cho Người làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, Người làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại, nguy hiểm đợt 2 năm 2023 và khám chuyên khoa sản cho Nữ CBCNV năm 2023”

Hiện nay, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu thực hiện dịch vụ “Khám sức khỏe định kỳ chất lượng cao cho CBCNV; khám cho Người làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, Người làm việc trong môi trường có yếu tố độc hại, nguy hiểm đợt 2 năm 2023 và khám chuyên khoa sản cho Nữ CBCNV năm 2023” theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 15 giờ 00 phút ngày 21/11/2023.

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 15 giờ 00 phút ngày  21/11/2023.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25