Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG SỐ: VT20231128-01

Cập nhật: 28/11/2023 10:25:23 SA


V/v: Cung cấp than cám tương đương 5a.1

Hiện nay, Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu mua than cám tương đương 5a.1 cho sản xuất theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

- Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Vật tư - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số ĐT: 0220.3521536, Fax: 0220.3821098.

- Thời gian phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 10 giờ 00 phút ngày 05/12/2023.

- Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 10 giờ 00 phút ngày 05/12/2023.

- Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): Trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo./.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25