Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHON NHÀ CUNG CÂP

Cập nhật: 16/09/2022 10:01:40 SA


Gói mua sắm: Quần áo BHLĐ

Theo thông báo mời chào hàng số VT20220829-01 ngày 29/8/2022, kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói mua sắm: Quấn áo BHLĐ như sau

- Tên nhà cung cấp được lựa chọn: Công ty TNHH may mặc Veston Giang

- Giá trúng thầu: 1.007.550.000 VNĐ, chưa bao gồm thuế GTGT.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 80 ngày kể từ khi ký hợp đồng

- Giao hàng tại kho Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25