Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch trân trọng thông báo hủy gói mua sắm "chế tạo, cung cấp, lắp đặt hệ thống xuất xi măng rời đường bộ cho dây chuyền xi măng HT3" (Thư chào hàng số 2965/XMHT- KHCL ngày 21/9/2022).
Lý do: Thay đổi bố trí mặt bằng thiết bị, phạm vi cung cấp để phù hợp với hệ thống máy đóng bao mới chuẩn bị đầu tư.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25