Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo gia hạn chào hàng"Gạch chịu lửa sửa chữa lò nung tuynel"

Cập nhật: 14/11/2022 3:15:46 CH


Gói mua sắm số: KT01112022-01

Nhà máy VLCL kiềm tính Việt Nam đã có thông báo mời chào hàng số KT01112022-01 v/v mời chào hàng cạnh tranh gói mua sắm "Gạch chịu lửa sửa chữa lò nung tuynel", thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng là 10h00' ngày 11-11-2022.

Đến thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng, do chưa đủ số lượng nhà cung cấp tham gia nên Nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Nam - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tiếp tục tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Kế hoạch và Quản lý vật tư - Nhà máy vật liệu chịu lửa Kiềm tính Việt Nam, địa chỉ: Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Số ĐT: 0222 3841984; Fax: 0222 3832022.

Thời gian tiếp tục phát hành Thư mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này đến 10 giờ 00 phút ngày 17/11/2022

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng (sau gia hạn): 10 giờ 00 phút ngày 17/11/2022

Thời gian mở Thư chào hàng (sau khi gia hạn): Dự kiến trong vòng 01 giờ kể từ thời điểm hết hạn nộp Thư chào hàng.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25