Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo kết quả chào hàng: Gói mua sắm số: KT01112022-01

Cập nhật: 24/11/2022 7:04:01 CH


Thông báo kết quả chào hàng

Theo thông báo mời chào hàng số: KT01112022-01 v.v mời chào hàng cạnh tranh gói mua sắm "Gạch chịu lửa sửa chữa lò nung tuynel".
Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Vật liệu chịu lửa 79 với tổng giá trị là : 711600.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT).

Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho Nhà máy vật chịu lửa kiềm tính Việt Nam - Công ty Xi măng VIcem Hoàng Thạch (Phường Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh).

Thời gian giao hàng: Trong tháng 01/2023.

Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25