Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Thông báo kết quả chào hàng"Spinel Magnesia-Alumina điện chảy AM 66"

Cập nhật: 03/02/2023 4:05:13 CH


Gói mua sắm số: KT10012023-01

-Theo Thông báo mời chào hàng số: KT10012023-01 v/v mời chào hàng cạnh tranh gói mua sắm "Spinel Magnesia-Alumina điện chảy AM 66".
-Tên đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Vật tư tổng hợp Kim Long với tổng giá trị là: 2.070.000.000 VNĐ (chưa bao gồm thuế VAT).
-Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho Nhà máy vật liệu chịu lửa kiềm tính Việt Nam - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch (Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
-Thời gian giao hàng: Trong tháng 03/2023 hoặc trong vòng 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
-Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25