Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch đang có nhu cầu vận chuyển, bốc xếp xi măng bao từ máng xuất cty xi măng Vicem Hoàng Thạch đến các xã huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên theo hình thức chào hàng cạnh tranh thông thường. Kính mời các nhà cung cấp quan tâm, có năng lực cung cấp tham gia chào hàng.

Địa điểm phát hành Thư mời chào hàng: Phòng Kế hoạch chiến lược - Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, địa chỉ: Khu Bích Nhôi 2, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0220.3821092; Fax: 0220.3821098.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào hàng: Từ khi đăng tải thông báo này lên website của Công ty đến 15 giờ 00 phút ngày 16/03/2023

Thời gian hết hạn nộp Thư chào hàng: 15 giờ 00 phút ngày 16/03/2023.

Thời gian mở Thư chào hàng (dự kiến): 15 giờ 15 phút ngày 16/03/2023.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25