Tel: (0220).3821.092 - Fax: (0220).3821.098
   

1. Nhà cung cấp được lựa chọn:

- Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH thương mại và môi trường Bắc Bộ.

- Giá trị: 640.543.669 đồng (đã bao thuế GTGT)

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Danh sách nhà cung cấp không được lựa chọn:

- Công ty cổ phần môi trường công nghệ cao Hòa Bình.

- Trung tâm triển khai công nghệ khoáng chất.


Tin liên quan

Vỏ Bao

Vỏ bao PCB 30

Vỏ bao PCB-30

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao PCB-40

Vỏ bao MC-25

Vỏ bao MC-25